fbpx

Грижа за клиента

Пазаруването онлайн се регулира от Закона за електронна търговия. Правата на клиентите на всеки онлайн магазин се определят от Закона за защита на потребителите.
По-долу може да се запознаете с някои от основните права и задължения на потребителите онлайн, дефинирани от гореспоменатите закони.

Потребителят има право:

 1. Да получи информация за:
  продукта/услугата, включително състава, опаковката, както и инструкция за ползване, комплектовка и поддържане;
  цена, количество, начин на плащане и други договорни условия
  опасностите, свързани с обичайната употреба, ползване или поддръжка на стоката или услугата
  условията за употреба на стоката или услугата; влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или ползване
  условия и срок на гаранцията
  срок на годност

 2. Да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

 3. Когато клиентът е упражнил правото си на отказ, доставчикът е длъжен да възстанови в пълен размер заплатените от потребителя суми не по-късно от 30 дни от датата на направения отказ, съгласно чл. 55 от ЗЗП.

 4. Да получи стоката най-късно до един календарен месец от датата, следваща изпращането на поръчката, освен ако не съществуват изрично упоменати други договорености.

 5. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към търговеца на посочения за кореспонденция адрес.

 6. Да откаже доставената стока, ако поради липса на наличност, търговецът достави на потребителя други стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор.При упражняването на право на отказ в гореупоменатите условия, търговецът е длъжен да поеме разходите по траснпорт на закупената стока.

 7. Да предяви рекламация на услуга до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

Задължения на потребителите при пазаруване по Интернет: Вие трябва да съхранявате получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на 7-дневния срок, в който имате право да се откажете от поръчката.

Пълен текст на Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите.